1050 Rocznica Chrztu Polski

 

 

  

Chrzest Polski początkiem państwa polskiego

 

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski był wyjątkowym wydarzeniem w naszej szkole. Uczniowie Kornelówki z pomocą opiekunów Samorządu Uczniowskiego pani Anny Korczyc i pani Moniki Fąki przygotowali 15 kwietnia 2016r. uroczysty apel.

>>czytaj dalej 

Temat przedsięwzięcia / projektu:

Chrzest Polski początkiem państwa polskiego.

Okres trwania działań: od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r.

Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej klasa IV-VI.

 

Przewidziane działania w ramach realizacji przedsięwzięcia / projektu:

Chrzest Polski początkiem państwa polskiego:

1. Wydanie szkolnej gazetki okolicznościowej Kornelowskie wieści.

2. Wykonanie gazetki tematycznej dotyczącej najważniejszych informacji o chrzcie Polski.

3. Nauka i wykonanie piosenki przewodniej przez wszystkich uczestników projektu „Jesteśmy krajem chleba”.

4. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w klasie IV-VI szkoły podstawowej Chrzest Polski w oczach ucznia.

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o początkach państwa polskiego.

6. Prezentacja filmu Gniazdo w ramach szkolnego Koła Filmowego DKF.

7. Przeprowadzenie lekcji historii w klasie IV-VI szkoły podstawowej Skąd wziął się nasz ród? Przygotowanie krótkiej inscenizacji samego aktu przyjęcia chrztu przez Mieszka I i zaślubin Mieszka I i Dobrawy.

8. Zorganizowanie wycieczki do Ostrowa Tumskiego Brama Poznania.

9. Zorganizowanie dla całej społeczności szkolnej apelu, na którym zostaną podsumowane działania z okazji 1050 rocznicy CHRZTU POLSKI w naszej szkole.

 Gazetka szkolna

>> POBIERZ