Procedury

 


Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

>> POBIERZ


Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy

>> POBIERZ


 Zasady bezpieczniejszego korzystania z komputera i internetu
– Rady dla Rodziców

>> POBIERZ