Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

  1. Zajęcia Rekreacyjno - Sportowe - Piotr Swadzyniak

  2. Zajęcia Turystyczno - Krajoznawcze - Marzena Szcześniak, Piotr Mielcarek

  3. Rękodzieło Artystyczne - Katarzyna Szyc

  1. Zajęcia kreatywno - krawieckie - Monika Standio
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności teatralne - Magdalena Małecka, Szymon Małecki, Grzegorz Rączka