Koło Rekreacyjno-Sportowe

 

Cel główny ? wyposażenie uczniów w takie umiejętności ruchowe, aby w przyszłości samodzielnie i świadomie umieli decydować o wyborze podejmowanej przez siebie formie aktywności fizycznej, które jest bardzo ważne w całym życiu człowieka.

 

 

Cele ogólne:

-        podniesienie sprawności organizmu przez harmonijny rozwój układu ruchowego, krążenie, oddechowego i nerwowego,

-        kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w poszczególnych dziedzinach życia człowieka (zawodowej, rekreacyjnej i sportowej),

-        rozwój psychomotorycznej sprawności przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości,

-        wyposażenie uczniów w wiedzę o kulturze fizycznej niezbędnej do bezpiecznej organizacji zajęć,

-        kształtowanie pożądanych postaw zarówno w działalności indywidualnej, jak też zespołowej.