Sprawdzian w kl. VI

 Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.

Do sprawdzianu przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 9.00

część 1. - język polski i matematyka  - godz. 9.00
część 2. - język niemiecki - godz. 11.45

Sprawdzian trwa 60 minut.

Ze względu na specyfikę szkoły, w ZSS w Gębicach, dopuszcza się wydłużenie czasu trwania sprawdzianu. Pracę z zestawem można przedłużyć nie więcej niż 30 min.