Artykuły

Kolejne szkolenie za nami

 

W dniach 30 września i 7 października br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w zakresie pracy z uczniem i uczennicą przy pomocy programu MÓWik.

Program MÓWik to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Oprogramowanie przeznaczone dla osób w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Program MÓWik jest produktem medycznym i stanowi tzw. protezę mowy.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • obsługa programu MÓWik,
  • diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej,
  • projektowanie słów dla różnych poziomów,
  • analiza przypadku.

Zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać na zajęciach komunikacji wspomagającej i alternatywnej skierowanych do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych. Do realizacji zajęć zakupione zostały również tablety i oprogramowanie MÓWik.