Artykuły

Ogródek meteorologiczny w ZSS w Gębicach

 

 

Dzięki realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach otrzymał wyposażenie do szkolnego ogródka meteorologicznego.

W ogródku znajduje się wiatromierz, deszczomierz ze słupkiem, barometr, termometr gruntowy z trzymadłem, 2 termometry – min. i max., psychometr Augusta, termograf oraz klatka meteorologiczna z podstawą i schodkami.Ogródek meteorologiczny jest miejscem do realizacji zagadnień z meteorologii w ramach przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie poznają sposoby prowadzenia obserwacji meteorologicznych na zainstalowanym sprzęcie pomiarowym. Odczytują temperatury powietrza i panującego ciśnienia atmosferycznego, określą wilgotność względną powietrza i parametry wiatru oraz poznają temperaturę gleby.Dokonane pomiary pozwalają uczniom przewidywać pogodę na danym terenie oraz poznawać mikroklimat otaczającego środowiska. Zajęcia realizowane w ogródku są doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej podczas lekcji. Wiedza zdobyta z podręcznika poparta własnym doświadczeniem jest bardziej zrozumiała i lepiej zapamiętana.

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/ogrodek-meteorologiczny-w-zss-w-gbicach