Pomoc materialna

  

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze konieczność aktualizacji naszej wspólnej wiedzy dotyczącej praw rodziców dzieci z niepełnosprawnością odsyłam Państwa do internetowej strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie ujęte są wszystkie informacje dotyczące istoty, uprawnień i procedur uzyskiwania: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, orzekania o niepełnosprawności.

W razie pytań i niejasności nasza pedagog służy pomocą.

Zachęcam do lektury:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina;jsessionid=2d730421fd615be9fb3de18a64be

  

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, SIOSTRY WYCHOWAWCZYNIE


Uprzejmie informuję, iż dnia

31 października 2013 roku (w czwartek) w godzinach 9.30-14.30 w gabinecie pedagoga odbędzie się wypłata pomocy finansowej ramach zwrotu kosztów zakupu podręczników.

Jednocześnie informuję, iż osobą uprawnioną do odebrania pieniędzy jest tylko i wyłącznie rodzic / opiekun prawny dziecka, uczeń pełnoletni lub osoba pisemnie upoważniona przez rodzica / opiekuna dziecka (pismo należy przedłożyć u pedagoga). Nie jest możliwe odebranie pieniędzy przez dziecko.

Wiem, że będą Państwo tego dnia odbierać dzieci z Ośrodka "Nasz Dom".

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom informuję, iż będzie możliwe odebranie pieniędzy po godzinie 15.30 aż do wieczora (poza godzinami mojej pracy), ale bardzo proszę o wcześniejszy kontakt ze mną w tej sprawie.

 

Z serdecznym pozdrowieniem - Danka Szcześniak (pedagog)

  

Wszelkich informacji na temat pomocy materialnej udziela Pedagog szkolny!

Wybierz interesujący Cię rodzaj pomocy materialnej:

> Zasiłki

> Pomoc socjalna