Jeden dzień z życia szkoły

Uczymy się, bawimy się, ciekawie spędzamy szas, rozwijamy swoje zainteresowania, talenty, pracujemy, rozmawiamy, rozwiązujemy problemy, wspieramy się, czasem płaczemy, a po deszczu 

znowu wstaje słońce - uczniowie ZSS Gębice          

  karnawał zwierząt 

youtube

 

 

 

 

 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_1_20200222_1036720241
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_1_20200222_1628708651
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_1_20200309_1820912285
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_2_20200222_1829779364
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_2_20200309_1473969499
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_3_20200222_2018396825
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_3_20200309_1441733537
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_4_20200222_1784539106
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_4_20200309_1311574726
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_5_20200222_1322996558
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_5_20200309_1538043490
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_6_20200222_1144435360
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_6_20200309_2003205514
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_7_20200222_1408261172
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_7_20200309_1082646669
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_8_20200309_1903270029
 • 2019_jeden_dzie_z_ycia_naszej_szkoy_9_20200309_2048177288
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_10_20191129_1122932773
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_10_20191205_1701379095
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_10_20200129_1182261936
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_11_20191129_1928250872
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_11_20200129_1475921224
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_12_20191129_2020380722
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_12_20191215_1882768892
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_12_20200129_1626360413
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_13_20191129_1595277750
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_13_20191215_1255678700
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_14_20191129_1371936596
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_14_20191215_1033614078
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_14_20200129_1538760623
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_15_20191129_1692461614
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_15_20191215_1507419621
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_15_20200129_1638733850
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_16_20191129_2073625058
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_16_20191215_2084246812
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_16_20200129_1009873072
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_17_20191129_1375813064
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_17_20200129_1519233990
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_18_20191129_1350796606
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_18_20200129_1591038286
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_19_20191129_2077917689
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_19_20200129_1408333675
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_1_20191129_1096962519
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_1_20191201_2051247562
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_1_20191205_1661480867
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_1_20191215_1072331043
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_1_20200129_1130400138
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_20_20191129_1108887992
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_20_20200129_2061283727
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_21_20191129_1108684058
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_22_20191129_1998854959
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_23_20191129_1326935409
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_24_20191129_1101731799
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_25_20191129_1767481394
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_26_20191129_2053933216
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_28_20191129_1463102856
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_29_20191129_1007748460
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_2_20191129_1248180313
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_2_20191201_1350684836
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_2_20191205_1606856004
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_2_20191215_1307080439
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_2_20200129_1555461094
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_30_20191129_2089458785
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_31_20191129_1151190513
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_32_20191129_1270385622
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_33_20191129_1155136197
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_34_20191129_1920821970
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_35_20191129_1567790955
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_36_20191129_1074408659
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_37_20191129_2048761863
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_38_20191129_2044044911
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_39_20191129_1416603525
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_3_20191129_2090781490
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_3_20191205_1603079181
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_3_20191215_1442717860
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_3_20200129_2084383153
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_40_20191129_2072568163
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_41_20191129_1109070472
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_42_20191129_1027373989
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_43_20191129_1782176457
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_44_20191129_2038755945
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_45_20191129_1282300665
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_46_20191129_1966842478
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_47_20191129_1922164628
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_48_20191129_1287448220
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_4_20191201_1759336282
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_4_20191205_1659687333
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_4_20191215_1862588713
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_4_20200129_1984709095
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_50_20191129_2097120511
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_51_20191129_1234696136
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_52_20191129_1776757353
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_53_20191129_1673026833
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_54_20191129_1422239421
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_55_20191129_1636636006
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_56_20191129_1311016747
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_57_20191129_1758918047
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_58_20191129_1787982847
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_59_20191129_1190989852
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_5_20191205_1303187610
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_5_20191215_1713681648
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_5_20200129_1630821853
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_61_20191129_1052757725
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_62_20191129_1520422415
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_63_20191129_1533500867
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_64_20191129_2022607348
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_6_20191129_1468621532
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_6_20191205_1065571016
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_6_20191215_1337878269
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_6_20200129_1552462677
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_7_20191129_1746516531
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_7_20191205_1173960115
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_7_20200129_1934652447
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_8_20191129_1259423473
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_8_20191205_1962273454
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_8_20200129_2099877856
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_9_20191129_1485298229
 • jeden-dzie-z-ycia-naszej-szkoy_9_20200129_1540464393
 • kamienie
 • klasy_2-3_1_20191115_2023560680
 • klasy_2-3_3_20191115_1845696365
 • klasy_2-3_4_20191115_1391005702
 • klasy_2-3_5_20191115_1858898019
 • klasy_2-3_6_20191115_1613230847
 • klasy_2-3_7_20191115_1555400455
 • ycie_naszej_szkoy_10_20191110_1074877457
 • ycie_naszej_szkoy_11_20191110_1279338417
 • ycie_naszej_szkoy_12_20191110_1915946937
 • ycie_naszej_szkoy_13_20191110_1572771953
 • ycie_naszej_szkoy_14_20191110_1396369552
 • ycie_naszej_szkoy_15_20191110_1400464241
 • ycie_naszej_szkoy_16_20191110_1289407996
 • ycie_naszej_szkoy_19_20191110_1003328414
 • ycie_naszej_szkoy_1_20191110_1980398805
 • ycie_naszej_szkoy_20_20191110_1465859405
 • ycie_naszej_szkoy_21_20191110_1968162923
 • ycie_naszej_szkoy_22_20191110_1034488706
 • ycie_naszej_szkoy_23_20191110_1702483328
 • ycie_naszej_szkoy_24_20191110_1524719547
 • ycie_naszej_szkoy_25_20191110_1114431301
 • ycie_naszej_szkoy_26_20191110_2074178437
 • ycie_naszej_szkoy_28_20191110_1167657948
 • ycie_naszej_szkoy_2_20191110_1957978666
 • ycie_naszej_szkoy_30_20191110_1474851335
 • ycie_naszej_szkoy_31_20191110_2068154036
 • ycie_naszej_szkoy_32_20191110_1154281119
 • ycie_naszej_szkoy_3_20191110_1340875073
 • ycie_naszej_szkoy_4_20191110_1898702366
 • ycie_naszej_szkoy_6_20191110_1197345365
 • ycie_naszej_szkoy_7_20191110_1363170876
 • ycie_naszej_szkoy_9_20191110_1470794654
 • ycie_szkoy_1_20191112_1454100571
 • ycie_szkoy_2_20191112_1879621942
 • ycie_szkoy_3_20191112_1879023554
 • ycie_szkoy_4_20191112_1976024121
 • ycie_szkoy_5_20191112_1449085235
 • ycie_szkoy_6_20191112_2097444162
 • ycie_szkoy_7_20191112_1088152327