Koło Biologiczne

 

Nietypowa lekcja powtórkowa
na ścieżce przyrodniczo-leśnej

 

10 marca 2015 r. uczniowie klasy III gimnazjum, którzy są jednocześnie członkami koła biologicznego, wybrali się wraz z opiekunem panią Danutą Śmiechowską do sąsiedniej miejscowości na ścieżkę przyrodniczo – leśną. W czasie marszu po leśnej ścieżynie uczniowie utrwalili swoją wiedzę z zakresu rodzimej fauny i flory, traktując to jako powtórkę przed zbliżającym się egzaminem. W pięknym otoczeniu budzącej się wiosną przyrody, przypominaliśmy sobie z pomocą plansz i tablic dydaktycznych informacje o ogniwach, łańcuchach i zależnościach pokarmowych, wymienialiśmy gatunki chronione roślin i zwierząt, a także poznawaliśmy takie ciekawostki, jak „drzewo nigdy nie umiera- drugie życie drzewa” czy co to jest trzebież drzew? lub las jako najbogatszy ekosystem lądowy tętniący życiem cały rok. Ponieważ nie ma nic cenniejszego niż nauka połączona z bezpośrednią obserwacją w naturalnym środowisku przyrodniczym, z pewnością wrócimy jeszcze do Sarbii i powtórzymy tę przyjemną formę utrwalania wiedzy.

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/nietypowa-lekcja-powtorkowa-na-ciece-przyrodniczo-lenej

  

Zimowe dokarmianie ptaków


Choć w tym roku mroźna i śnieżna zima nie nadeszła, to jednak ptakom trudno znaleźć pożywienie. Gdy na dworze niesprzyjające warunki: marznący deszcz, mróz krótki dzień, naszym skrzydlatym przyjaciołom trudno zaspokoić głód. Dlatego uczniowie z klasy II i III gimnazjum - uczestnicy koła biologicznego wraz z opiekunem p. Danutą Śmiechowską, przystąpili do zimowej akacji dokarmiania ptaków. W tym celu wybrali się na wycieczkę do lasu, aby porozwieszać tłuszczowe kule z odpowiednimi dla ptaków nasionami, takimi jak słonecznik, orzechy, len, proso.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy przetrwać ptakom ten trudny czas zimy, a one wiosną, podczas naszych kolejnych wypraw do lasu, będą umilać nasze wędrówki swoim pięknym śpiewem.

Galeria zdjęć: http://zssgebice.pl/index.php/galeria/zimowe-dokarmianie-ptakow

  

Cel główny:

Głównym celem koła jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z biologii poprzez kształcenie takich umiejętności jak: czytanie tekstu ze zrozumieniem, korzystanie z posiadanej już wiedzy oraz utrwalanie treści zawartych w podstawie programowej, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

Cele szczegółowe:

  • poprawa myślenia prowadzącego do lepszego zrozumienia poznanych praw biologicznych,
  • nabycie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk zachodzących w otaczającym świecie,
  • nabycie umiejętności i nawyków postępowania zgodnie z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska,
  • logiczne rozumowanie przyczyn skutków i zdarzeń zjawisk, wskazywania powiązań biologii z innymi naukami,
  • przedstawienie znaczenia wiedzy biologicznej,
  • wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu biologii, stanowiącą podstawę kształcenia na kolejne etapy edukacji,
  • rozwijanie zainteresowań biologią, kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
  • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.