Koło Muzyczno-Wokalne

 

Muzyka czy piosenka bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, które uszlachetniają całą osobowość. Powoduje to zarazem odwracanie uwagi od szarzyzny i codzienności życia, od udręk i niepokojów wewnętrznych. Muzyka uspokaja i syci.

Dzieci niepełnosprawne mają wiele deficytów, a co za tym idzie zaniżają samoocenę. Piosenki przyczyniają się do uwrażliwienia ich percepcji słuchowej oraz w sposób spontaniczny wpłyną korzystnie na wymowę.

Udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach koła muzycznego pozwoli im przezwyciężyć słabości, rozwinąć zainteresowania wokalne, nauczy pracy w grupie, wskaże drogę do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz przyczyni się do kształtowania ich pozytywnej samooceny i wiary w sukces.

 

Cele:

-        rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę,

-        przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

-        integracja ze środowiskiem poprzez piosenkę,

-        przezwyciężanie swoich słabości,

-        świadome planowanie czasu wolnego.