Zajęcia Rekreacyjno-Sportowe

 

Cel główny  wyposażenie uczniów w takie umiejętności ruchowe, aby w przyszłości samodzielnie i świadomie potrafili decydować o wyborze formy aktywności fizycznej.

 

 

Cele ogólne:

-        podniesienie sprawności organizmu przez harmonijny rozwój układu ruchowego, krwionośnego, oddechowego i nerwowego,

-        kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w poszczególnych dziedzinach życia człowieka (zawodowej, rekreacyjnej i sportowej),

-        rozwój psychomotorycznej sprawności przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości,

-        wyposażenie uczniów w wiedzę o kulturze fizycznej niezbędnej do bezpiecznej organizacji zajęć,

-        kształtowanie pożądanych postaw zarówno w aktywności  indywidualnej, jak też zespołowej.

 

 Lodowisko

 

youtube

 

 

Basen

2019basen

 

 

Tenis

2019 tenis gniezno

 

Nożna, Ręczna, Koszykowa

 

 

kolo sportowe 4

kolo sportowe 3

kolo sportowe 2