Koło Komputerowe

 

Cele:

-        pobudzanie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów,

-        stwarzanie sytuacji do inicjatywy, pomysłowości, twórczości uczniów,

-        ujawnianie ich talentów i predyspozycji,

-        dostrzeganie użyteczności komputerów w różnych dziedzinach życia.