Zajęcia Turystyczno-Krajoznawcze

 

 

Cele:

-        poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez uprawianie turystyki,

-        gromadzenie i przetwarzanie informacji o różnych formach czynnego wypoczynku,

-        planowanie i organizowanie własnego czasu wolnego,

-        podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej dzięki

-        aktywnym formom wypoczynku,

-        rozwijanie świadomości ekologicznej uczestników koła.

 

Formy i metody pracy:

-        zajęcia terenowe,

-        zajęcia praktyczne,

-        wycieczki kilkugodzinne,

-        wycieczki półdniowe (rajdy piesze i rowerowe),

-        wycieczki całodniowe (wycieczki busem szkolnym),

-        obserwacje,

-        tworzenie własnych prac (kroniki, albumów zdjęć, folderów).