Rękodzieło Artystyczne

 

Cele:

-        rozwijanie zdolności motoryczno-manualnych,

-        kształtowanie aktywności twórczej,

-        zwracanie uwagi na estetykę wykonywanych prac,

-        dbałość o kulturę słowa i gestu,

-        wskazywanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,

-        tworzenie kompozycji dekoracyjnych.