Koło Renowacji Odzieży

 

Cele:

-        podnoszenie poziomu sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-        wszechstronne rozwijanie osobowości,

-        kształtowanie postawy estetycznej i wyobraźni plastycznej,

-        rozbudzanie kreatywności,

-        uruchamianie i poszerzanie pomysłowości poprzez pobudzanie pamięci,

-        rozwijanie funkcji poznawczych i stymulowanie zmysłów,

-        zdobywanie i utrwalanie umiejętności posługiwania się maszyną do szycia oraz żelazkiem elektrycznym,

-        przestrzegania zasad BHP i ppoż., ładu i porządku w pracowni,

-        wdrażanie do spostrzegawczości, koordynacji uwagi, pamięci i logicznego myślenia,

-        wdrażanie do wytrwałości, pracowitości i cierpliwości w stosunku do pracy,

-        wyrabianie poczucia piękna i harmonii ? wychowanie estetyczne.