Koło Kreatywno-Krawieckie

 

 Cele:

 • rozwijanie współpracy i działania w grupie,
 • rozwijanie funkcji poznawczych i stymulowanie zmysłów,
 • przestrzeganie zasad bhp i p.poż., ładu i porządki w pracowni krawieckiej,
 • kształtowanie umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych do pracy w trakcie szycia,
 • wdrażane do spostrzegawczości, koordynacji  uwagi, pamięci i logicznego myślenia,
 • wdrażanie do wytrwałości, pracowitości i cierpliwości w stosunku do pracy,
 • kształtowanie poczucia piękna i estetycznego wykonywania pracy,
 • kształtowanie poczucia estetyki i kolorystyki w doborze ubioru,
 • wykorzystywanie czasu wolnego na działania twórcze,
 • zwracanie szczególnej uwagi na kulturę słowa i gest,
 • usprawnianie zdolności manualnych.