Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy

            Szkolny DKF działa w naszej szkole od II półrocza 2013 r. Jest adresowany do młodzieży z gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

        Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Na spotkaniach oglądamy film, popijając herbatę, a po projekcji rozmawiamy.
W lutym obejrzeliśmy film: "Stowarzyszenie umarłych poetów", w marcu: "Przygody Tintina".

       Celem działania Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w naszej szkole jest popularyzowanie filmów o wysokich walorach artystycznych i poznawczych, zapoznawanie z różnymi gatunkami filmowymi, pogłębianie wiedzy na temat sztuki filmowej i rozmawianie o  rzeczach trudnych, pięknych, zabawnych, smutnych.