Egzamin gimnazjalny 

Egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum odbywa się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach.

W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

  1. w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  2. w części drugiej - przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  3. w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

 Do egzaminu gimnazjalnego przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  1. część humanistyczna: 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. część matematyczno-przyrodnicza: 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 9.00
  3. część językowa:  23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 9.00

 

Dzień pierwszy

Część humanistyczna

z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie

 

(60 minut + 20 min wydłużenie)

zadania zamknięte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie, ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia)
i szczegółowymi (treści nauczania)

Przerwa

z zakresu języka polskiego

 

(90 minut + 45 minut wydłużenie)

zadania zamknięte i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu języka polskiego, ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia)
i szczegółowymi (treści nauczania)

Dzień drugi

Część matematyczno- przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych
(biologia, chemia, fizyka, geografia)

 

(60 minut + 20 min wydłużenie)

zadania zamknięte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi
(cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

Przerwa

z zakresu matematyki

 

(90 minut + 45 minut wydłużenie)

zadania zamknięte i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki, ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia)
i szczegółowymi (treści nauczania)

Dzień trzeci

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

 

(60 minut + 20 minut wydłużenie)

zadania zamknięte

zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.