Zajęcia w ogródku meteorologiczny w ZSS w Gębicach

 

W ramach realizacji projektu pn. „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach także w roku szkolnym 2018/2019 zgłębiają tematykę związaną z pogodą i klimatem. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach w szkolnym ogródku meteorologicznym, w którym przez cały rok prowadzą systematyczne obserwację pogody oraz dokonują pomiarów i odczytują wskazania urządzeń pomiarowych. Zajęcia w ogródku są doskonałym uzupełnieniem zdobywanej podczas lekcji wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu meteorologii.