Matematyka jest ciekawa

W ramach projektu pn. „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”, także w kolejnym roku realizacyjnym, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach biorą udział w dodatkowych zajęciach matematycznych. Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne sprawiają, że zajęcia są dla uczniów ciekawsze i bardziej zajmujące. Dzięki możliwości korzystania z modeli, liczmanów i innych przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania również przyswajanie wiedzy staje się łatwiejsze.