Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli

   

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

Zrealizowane zostały trzy warsztaty:

  • „Jak zaangażować rodziców w pracę z dzieckiem w domu?”,
  • „Tworzenie dokumentacji pedagogicznej w chmurze”,
  • „Jak chronić swoją odporność i zdrowie psychiczne? Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli”.

Zdobyta podczas warsztatów wiedza pomoże nauczycielom wybrać takie formy współpracy z rodzicami, które najlepiej wzmacniają wież szkoły z rodziną i pomagają w pokonaniu trudności edukacyjnych dzieci. Ponadto nauczyciele pogłębili swoja wiedzę w zakresie syndromu wypalenia zawodowego, możliwości i sposobów zabezpieczenia się przed nim oraz sposobów radzenia sobie z zaistniałym wypaleniem. Szkolenia pomogły nauczycielom również ubogacić warsztat pracy pod względem praktycznego zastosowania chmury przy tworzeniu dokumentacji pedagogicznej.