Articles

2018 Idziemy przez wieki

 

"Bóg zawsze z człowiekiem, Kościół zawsze z Narodem", "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg wasz" Kpł.1

W przedstawieniu opracowanym przez siostrę Hannę, wspólnie z uczniami przeszliśmy przez ostatnie 100 lat działania pana Boga w naszej Ojczyźnie. Wspominaliśmy działanie polskich świętych, takich jak Jan Paweł II, ale również wielu innych, kochających Boga i ludzi. "Idziesz przez wieki" - to słowa piosenki, które nawiązują do aktualnego czasu świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Naród Polski oraz 40- lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża, następcę Pana Jezusa na Ziemi. Chrystus Król idzie przez życie z każdym z nas. Szedł z wieloma świętymi, także ze świętym Janem Pawłem II, naszym rodakiem. Dzisiaj dziękujemy Mu za jego świętość, świadectwo życia i obecność wśród nas, oraz za te ważne słowa, które otworzyły serca na Boga: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

 

youtube