AAC Październik

2019 monika fąka

Wielu uczniów naszej szkoły doświadcza trudności w komunikowaniu się, nie potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowy, ma trudność z wyrażeniem swoich potrzeb, problemy z rozumieniem kierowanych do nich komunikatów. W tej grupie znajdują się też uczniowie, którzy werbalnie komunikują się w ograniczonym zakresie lub w ogóle nie mówią. Dla tych uczniów stosujemy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – AAC.
Co to jest AAC ?

2019 AAC2019 AAC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 AAC 22019 ania 2

 

AAC (Augmentative and Alternative Communication) czyli alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. To termin określający wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Od 2007 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i jest celebrowany na całym Świecie.

2019 AAC 42019 AAC 5

 

Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów komunikowania się. W naszej szkole korzystamy z Piktogramów, Makatona (gesty i symbole), a także spora grupa uczniów korzysta z protezy mowy Mówik. Wszystko po to, żeby mogli dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.
Badania dowodzą, że wspomagające metody porozumiewania się nie hamują - a wręcz przeciwnie - wspierają rozwój mowy dzieci z zaburzeniami rozwoju, u których mowa nie rozwija się o czasie. Dzięki wczesnej interwencji AAC część z nich uczy się mówić, a w przypadku, kiedy mowa nie rozwinie się, mogą z powodzeniem wykorzystywać alternatywny sposób porozumiewania się.


2019 ACC