Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 2020r.

              

 integracja odruchów Magda Malecka

 

metoda krakowska2

 

                                                                                                                               technologie informacyjne