Szkolny Wolontariat 2020r.

dzieci wolontariat

 

Szkolny Klub Wolontariatu działa w naszej szkole od 2017 roku. Przez ten czas udało nam się zorganizować i przeprowadzić na terenie szkoły wiele akcji i zbiórek o charakterze charytatywnym. Ich celem była pomoc rzeczowa. Wsparliśmy min.: Fundację Na Rzecz Zwierząt Animaniacy, pomagamy rodzinom dotkniętym nagłymi zdarzeniami losowymi, uczniowie klas starszych pomagają młodszym koleżankomi kolegom podczas odrabiania prac domowych w świetlicy, pomagamy w imprezach masowych lub sportowych (biegi uliczne, festiwale, festyny i inne. Wolontariat włącza się także w akcje ogólnopolskie m. in.: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” prowadzonej przez Green Office Ecologic Sp z o.o.

Dla wyróżniających się wolontariuszy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego opiekunowie pani Ania i pani Monika wręczają statuetki Niewidzialnej Dłoni w dowód uznania za bezinteresowną pracę. W obecnej sytuacji, kiedy pozostanie w domach jest koniecznością, bo w szkole nie ma zajęć, postanowiliśmy więc wrócić do idei konkursów. W telewizji jest dużo ciekawych, edukacyjnych programów, ale trzeba sobie urozmaicać czas. Pomyśleliśmy, że szczególnie w tym czasie, warto zaangażować Was w poszukiwanie

e-wolontariuszy.

Ruszamy zatem z pierwszym działaniem i ogłaszamy na wszystkie strony świata

konkurs na przygotowanie wierszy/fotografii/wypowiedzi na temat: „Pomaganie jest fajne!”.

Wysyłajcie swoje prace na adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pamiętajcie o estetyce pracy, poprawnej pisowni i podpisaniu swojej pracy.

Cele i sposoby działania:

       Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

       Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

      Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.

      Promocja idei wolontariatu w szkole.

Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu

      Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu.

       Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach.

       Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań.

       Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.

Opiekunki  Samorządu  Uczniowskiego 

Anna Korczyc:) i  Monika Fąka:)