Informacja

 

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Rodziców

i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki „RAZEM ŁATWIEJ”

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki „RAZEM ŁATWIEJ” z dnia 9 czerwca 2016r., ustalono termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Odbędzie się ono 30 czerwca 2016r. o godzinie 17:00, w holu budynku szkoły w Gębicach, przy ulicy Polnej 1.

W porządku obrad ujęto:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory do Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia.
4. Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
8. Program działania Stowarzyszenia na najbliższy rok.
9. Przedstawienie propozycji zmian statutowych oraz wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwał.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

Mateusz Wicher
Prezes Stowarzyszenia Rodziców
i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki
RAZEM ŁATWIEJ