Articles

Zajęcia dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

 

W miesiącu grudniu 2017 roku i lutym 2018 roku odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

W tych miesiącach nauczyciele uczestniczyli w kursie w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz warsztacie „Zrób to sam” – domowe laboratorium fizyczno-chemiczne. Zakres kursu obejmował następujące zagadnienia:

  • eksperyment jako źródło wiedzy o przyrodzie i jako środek weryfikacji hipotez,
  • stawianie pytań - problemów i formułowanie hipotez,
  • weryfikowanie hipotez, planowanie eksperymentu, wybór sprzętu i odczynników,
  • przeprowadzenie eksperymentu, bezpieczeństwo, etyka badawcza,
  • ustalenie wyników uzyskanych podczas eksperymentu i porównanie z przyjętą hipotezą,
  • opracowywanie wyników, ich interpretacja i prezentacja,
  • trudności w pracy metodą opartą na eksperymencie z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Uzupełnieniem kursu był warsztat pokazowo-ćwiczeniowy demonstrujący wykorzystanie na lekcji produktów dostępnych w domu do doświadczeń przyrodniczych, chemicznych i fizycznych.

Zdobytą podczas kursu i warsztatu wiedzę oraz umiejętności nauczyciele będą wykorzystywać na zajęciach z zakresu przedmiotów przyrodniczych skierowanych do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych.