Articles

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej

 

W ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczniowie ZSS w Gębicach biorą udział w zajęciach terapii Integracji Sensorycznej.

Terapia polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, a także rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Zajęcia realizowane są w formie zabawy ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Terapia ta, zwana również „naukową zabawą”, odbywa się w przyjaznej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji systemów zmysłowych. W ramach projektu do realizacji zajęć zakupiono interaktywną kolumnę wodną, panel sensoryczny dotykowy i zestaw świetlno- dźwiękowego 8 kolorowych pół.

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/zajcia-terapii-integracji-sensorycznej