Articles

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbył się kolejny warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”. Szkolenie zostało przeprowadzone w temacie „Odpowiedzialność prawna osób z niepełnosprawnością intelektualną; postępowanie nauczycieli w sytuacji łamania praw przez uczniów”.

Zakres warsztatu obejmował następujące zagadnienia:

  • odpowiedzialność prawna uczniów z niepełnosprawnością umysłowa w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim;
  • możliwości prawnych oddziaływań wychowawczych w sytuacjach trudnych.

Zdobyta podczas warsztatu wiedza pomoże nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, z którymi spotykają się codziennie w swojej pracy zawodowej.