Inspektor ochrony danych

 

Inspektor ochrony danych

Danuta Wojewoda-Walicka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Monitoring

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego, adres siedziby: ul. Polna 1, Gębice (kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67)255-14-20, adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 100 a.1 ustawy Prawo oświatowe
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany
  • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m. in. art. 160 ustawy Prawo oświatowe
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana przepisy prawa lub RODO.