Inspektor ochrony danych

 

Inspektor ochrony danych

Joanna Mrowicka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Monitoring

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego, adres siedziby: ul. Polna 1, Gębice (kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67)255-14-20, adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 100 a.1 ustawy Prawo oświatowe
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany
  • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m. in. art. 160 ustawy Prawo oświatowe
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana przepisy prawa lub RODO.