Prawo wewnątrzszkolne

 

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW

W  SYTUACJACH   ZAGRAŻAJĄCYCH  BEZPIECZEŃSTWU  UCZNIÓW

>> POBIERZ


Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego

w Gębicach

>> POBIERZ


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach

 

>> POBIERZ


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach

 

>> POBIERZ


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach

 

>> POBIERZ


 Procedura postępowania w przypadku nieobecności uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach

 

>> POBIERZ


Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją – posiadania i używania substancji psychoaktywnych.

 

>> POBIERZ


Procedura postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacja, a także w sytuacjach zagrażających zdrowiu i/lub życiu uczniów i pracowników szkoły zmienione w czasie posiedzenia zespołu wychowawczego 27 sierpnia 2013 roku

 

>> POBIERZ


Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

 

>> POBIERZ


Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach 

 

>> POBIERZ


Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy

>> POBIERZ