Prawo wewnątrzszkolne

 

 


Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach

>> POBIERZ


Procedura postępowania w przypadku nieobecności uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach

>> POBIERZ


Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją – posiadania i używania substancji psychoaktywnych.

>> POBIERZ


Procedura postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacja, a także w sytuacjach zagrażających zdrowiu i/lub życiu uczniów i pracowników szkoły zmienione w czasie posiedzenia zespołu wychowawczego 27 sierpnia 2013 roku

>> POBIERZ


Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach

>> POBIERZ


Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach 

>> POBIERZ


Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy

>> POBIERZ