Projekty unijne

 Rok szkolny 2019/2020 
 
 

Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno - przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki zakończył realizację projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 94 uczniów i 29 nauczycieli.

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbyły się kolejne warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się trzy warsztaty:

1. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.
2. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z zaburzeniami zachowania i emocji, zachowaniami destrukcyjnymi, agresywnymi i autoagresywnymi.
3. Nowoczesne technologie edukacyjne: Plickers, Quizizz.
Zdobyta podczas szkoleń wiedza pozwoli nauczycielom rozwinąć warsztat dydaktyczny, a także wzmocni umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


 
 

 

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni

Za Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach" odwiedzili Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

>>czytaj dalej

  

Rok szkolny 2018/2019 

 

Kolejny rok realizacji projektu za nami

 

Za nami kolejny rok realizacji projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie wzięło udział 76 uczniów i 18 nauczycieli.

>>czytaj dalej

  

 

Zajęcia MÓWik w ZSS w Gębicach

 

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Mowa pozwala na wymianę informacji oraz wyrażenie własnych uczuć, myśli i potrzeb. Jest ona naturalną czynnością człowieka. Jednakże bywałą przypadki, gdy mowa jest poważnie zaburzona. W takiej sytuacji można pomóc stosując, adekwatnie do potrzeb, wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania się.

>>czytaj dalej   

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

>>czytaj dalej 

 

Matematyka jest ciekawa

 

W ramach projektu pn. „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”, także w kolejnym roku realizacyjnym, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach biorą udział w dodatkowych zajęciach matematycznych.

>>czytaj dalej 

Zajęcia w ogródku meteorologiczny w ZSS w Gębicach

 

W ramach realizacji projektu pn. „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach także w roku szkolnym 2018/2019 zgłębiają tematykę związaną z pogodą i klimatem.

>>czytaj dalej 

Projekt
Doświadczam siebie i świat.
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

 

W świecie meteorytów, minerałów i skamielin

 

Dzieci i młodzież uczestniczące w projektowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w ramach Akademii Matematyczno-Przyrodniczej 22 października w towarzystwie pani Marzeny, Doroty i Danki wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce do Muzeum Ziemi i Lapidarium w Poznaniu oraz do Rezerwatu Meteoryt w Morasku.

>>czytaj dalej 

 

Projekt
Doświadczam siebie i świat.
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

 

Kolejny rok przygody z przyrodą

 

Zrywają się o świcie, a potem przecierają oczy… i to nie tylko z niewyspania…, ale także dlatego, że bezustannie zdumiewa ich przyroda, jej obiekty, zjawiska i zależności między nimi.

>>czytaj dalejRok szkolny 2017/2018 

 

Pierwszy rok realizacji projektu za nami

 

Za nami pierwszy rok realizacji projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

>>czytaj dalej 

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbył się kolejny warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”.

 >>czytaj dalej 

 

Hydromasaż w ZSS w Gębicach

 

W ramach realizacji projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach został zakupiony sprzęt do prowadzenia zajęć hydromasażu: wanna do hydromasażu leczniczego oraz urządzenia do masażu wirowego stóp i podudzi.

>>czytaj dalej 

 

Konkurs matematyczno-przyrodniczy w ZSS w Gębicach

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach wzięli udział w szkolnym konkursie matematyczno-przyrodniczy.

>>czytaj dalej 

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej

 

W ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczniowie ZSS w Gębicach biorą udział w zajęciach terapii Integracji Sensorycznej.

>>czytaj dalej 

 

Zajęcia dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 

W miesiącu grudniu 2017 roku i lutym 2018 roku odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

>>czytaj dalej 

 

Ogródek meteorologiczny w ZSS w Gębicach

 

Dzięki realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach otrzymał wyposażenie do szkolnego ogródka meteorologicznego.

>>czytaj dalej 

 

Zajęcia rozwijające metodą StART

 

Jednymi z zajęć, w których uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie   świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” są zajęcia terapeutyczne rozwijające umiejętności prospołeczne.

>>czytaj dalej 

 

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” odwiedzili Ogród Botaniczny w Poznaniu.

>>czytaj dalej 

 

Rakiety, odrzutowce i torpedy

 

Nauka przez zabawę? Tylko u nas!

>>czytaj dalej 

 

O tym, dokąd idzie ciepło i o bałwanie, który się topi (a nie rozpuszcza) słów kilka…

 

W kolejnej odsłonie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody realizowanych w ramach Akademii Matematyczno – Przyrodniczej uczniowie szkoły podstawowej mogli naocznie przekonać się o właściwościach substancji.

>>czytaj dalej 

 

Zajęcia hipoterapii

 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczestniczą, obok zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, w zajęciach terapeutycznych.

>>czytaj dalej 

 

Szkolenie w zakresie narzędzia KORP

 

W dniu 21 października br. odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”.

>>czytaj dalej 

 

Kolejne szkolenie za nami

 

W dniach 30 września i 7 października br. odbyło się szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w zakresie pracy z uczniem i uczennicą przy pomocy programu MÓWik.

>>czytaj dalej 

 

Szanowni Państwo

Jest nam miło poinformować, iż 8 września 2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i  uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

>>czytaj dalej 

Doświadczam siebie i świat.
Zajęcia matematyczno - przyrodnicze i terapeutyczne
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

>> POBIERZ

Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu 

>> POBIERZ

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych 

>> POBIERZ

Regulamin projektu

>> POBIERZ

Zgłoszenie udziału w projekcie

>> POBIERZ 

 

Doświadczam siebie i świat.
Zajęcia matematyczno - przyrodnicze i terapeutyczne
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach

 

Projekt „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 >>czytaj dalej 

  

U kresu realizacji projektu

 

150 godzin dogoterapii + 120 godzin hipoterapii + 60 godzin zajęć logopedycznych prowadzonych metodą komunikacji alternatywnej MAKATON i Piktogramy + 30 godzin zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne = w sumie 360 godzin dodatkowych zajęć terapeutycznych wzbogacających ofertę edukacyjną naszej Kornelówki. Taki bilans wyłania nam się u kresu realizacji projektu ?Przez ruch i zabawę poznaje siebie i otoczenie ? zajęcia specjalistyczne dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach?.

Wszystkie w/w zajęcia w pigułce zostały zaprezentowane podczas naszego wyjazdu integracyjnego do Kocienia Wielkiego, jaki miał miejsce 25 czerwca br. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, specjaliści pracujący z nimi, nauczyciele, starsi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej, a także, co nas bardzo cieszy, liczni rodzice zjechali się do Jędrusiowej Chaty, by wspólnie bawić się i ostatni już raz brać udział w zajęciach podsumowujących osiągnięcia uczestników. Jak zwykle gościnni Państwo Wojciechowscy udzielili nam w ten niemiłosiernie deszczowy dzień schronienia pod dachem swojego domu. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazje do tego, by na ich ręce złożyć podziękowania za współpracę.

W przestrzennej zazwyczaj Jędrusiowej Chacie było nam trochę ciasno, ale przy pozytywnym nastawieniu i wysokim zaangażowaniu wszystkich obecnych udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz zajęć terapeutycznych odbyły się śpiewy, rysunki, konstruowanie makiety, zabawy, łowienie ?ryb ? niespodzianek?, a także słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, którzy, jak zawsze, stanęli na wysokości zadania. Pogoda dość poważnie pokrzyżowała nam plany i nie udało nam się zrealizować wszystkich założonych zadań, ale ostatecznie większość z nas była zadowolona.

Wszystkim naszym działaniom przyglądał się pan Wiesław Maszewski ? Starosta Czarnkowsko ? Trzcianecki, który zaszczycił nas swoją obecnością.http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=31&artykul=2113&akcja=artykul

Brakowało nam tylko pani Ani Mikołajewskiej, inspektora z Biura Promocji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ? dobrego ducha naszego projektu, osoby, która wspierała nas podczas przygotowywania wniosków i realizacji projektu. Przed nami jeszcze trochę pracy związanej z rozliczeniem projektu i nie zamierzamy kończyć naszej współpracy, ale już dziś jej dziękuję za pomoc i dobre słowo w trudnych chwilach.

Finalizacja projektu i nasz wyjazd integracyjny nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie ludzi dobrej woli i otwartego serca. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przez cały rok wspierały nas w realizacji projektu. Należały do nich: pani Anna Mikołajewskaze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, pani Justyna Dominiak ? Kozioł (mistrzyni tajników księgowości), Rada Rodziców ZSS w Gębicach, państwo Mateusz i Karolina Wichrowie, ich Przyjaciele i Rodzina, Urząd Miasta w Czarnkowie, pani Beata Pielach i firma AGRO - DANMIS Sp. J. państwa Gramowskich z Bukowca, Firma JENOX z Chodzieży, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Nadleśnictwo Podanin, Nadleśnictwo Sarbia, Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, firma przewozowa KRYSTEK, dyrekcja i nauczyciele ZSS w Gębicach, Panie Kasia Szyc i Benia Nowak, pan Andrzej (nasza Złota Rączka ? to on dbał o stan naszego Ciapka), pani Sylwia Stróżyńska pomagająca w promocji projektu, pani Monika Niemyćko (przepraszam Cię Moniu za wszystkie źle wypełnione karty pojazdu?;) ) siostry wychowawczynie i opiekunowie z OPR Nasz Dom, a także osoby prywatne proszące o anonimowość.

Miniony rok współpracy owocny w zadowolenie i rozwój wszystkich beneficjentów pozwala mieć nadzieję i przekonanie, że warto podejmować podobne przedsięwzięcia w przyszłości. A ona przed nami, więc wszystko może się zdarzyć? :)

 

Danka Szcześniak ? pedagog
(jeszcze przez chwilę koordynator projektu)

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/kocie-wielki 

Ten nasz Laluś, ten nasz Laluś to jest koń, to jest koń,
Jedzie na nim Hubert, jedzie na nim Hubert,
Hubert to jest gość!!! Hubert to jest gość!!!"

(z repertuaru uczestników wyjazdów do Kocienia
realizowanych naszym szkolnym busem
zwanym Ciapkiem tudzież Żółtkiem)

 

 

O tym jakeśmy Kocień Wielki zdobywali,

czyli o hipoterapii słów kilka...

 

Przy drzwiach wejściowych szkoły stoi Krzyś, który we właściwy sobie tylko sposób drepcze niecierpliwie i trzepocząc rękoma podbiega do mnie i patrzy pytająco? ?Czy to dziś? Czy to dziś Krzysiu pojedzie na koniki??. ?Nie, Krzysiu. Dziś jest poniedziałek.
Pojedziemy w czwartek.? ?I ja też? Ja też??. ?Tak kochanie, bez Ciebie nie pojedziemy? odpowiadam i wiem, że jutro i w środę przywita mnie w ten sam sposób w progu szkoły i podobnie będzie wyglądała nasza rozmowa? Aż przyjdzie czwartek i będę mogła mu odpowiedzieć: ?Tak Krzysiu! To dziś!?.

 

>> czytaj dalej: http://zssgebice.pl/index.php/struktura-szkoly/publikacje-nauczycieli

  

O metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne słów kilka...

 

Forma więc formy stałej nie ma,
gdy ma życie,
życie zaś jest piękne,
w ruchu czy w spoczynku.

 T. Różycki (?Dwanaście stacji")

 

             W ramach projektu ?Przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie ? zajęcia specjalistyczne dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego w Gębicach? realizowane są zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Założenia metody wychodzą naprzeciw potrzebom naszych najmłodszych uczniów, dlatego włączyliśmy ją do kanonu metod stosowanych w naszej szkole, a możliwość uczestniczenia w projekcie i obserwacji uzyskiwanych efektów przyczyniła się do wzrostu przekonania, że słusznym jest, by metoda ta na stale wpisała się do oferty edukacyjno ? terapeutycznej proponowanej dzieciom i rodzicom naszej szkoły. Metoda Weroniki Sherborne doskonale oddaje ideę wiodącą projektu ? dzieci przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie.


>> czytaj dalej: http://zssgebice.pl/index.php/struktura-szkoly/publikacje-nauczycieli

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/metoda-ruchu-rozwijajcego-w-sherborne

  

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

O dogoterapii słów kilka.

 

,,Pies nie osądza i niczego nie wymaga.
Merdając ogonem, skupi uwagę
,
rozbawi, złamie opór i złość.
Łatwo się nie podda i nie obrazi na dziecko.
Nawet, gdy go się zupełnie zlekceważy.?

 

           Do zajęć dogoterapii prowadzonych w ramach projektu ?PRZEZ RUCH I ZABAWĘ POZNAJĘ SIEBIE I OTOCZENIE ? ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH? zakwalifikowano 13 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Zgodnie z definicją ?dogoterapia jest metodą wspomagającą proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym  i nieprzystosowanym społecznie".

 

>> czytaj dalej: http://zssgebice.pl/index.php/struktura-szkoly/publikacje-nauczycieli

  

 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Ile dzieci ? tyleż samo radości.

 

 Zaczęła się nasza przygoda w ramach projektu ?Przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie - specjalistyczne zajęcia dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach".

 Mamy już za sobą pierwsze zajęcia specjalistyczne: dogoterapii, hipoterapii, komunikacji alternatywnej metodą MAKATON oraz terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 Na początek opowiem krótko o dwóch pierwszych.

 Hipoterapia odbywa się w Kocieniu Wielkim, gdzie swojej gościny użyczyli nam przemili Państwo Wojciechowscy. Ich Jędrusiowa Chata stała się dla naszych pociech oazą spokoju, domowego ciepła, a także miejscem bezpośredniego i bardzo pouczającego poznawania warunków życia zwierząt ? nie tylko koni. Już po pierwszych zajęciach hipoterapii możemy uznać, iż pomysł ich organizacji dla naszych uczniów był strzałem w dziesiątkę i mimo trudów organizacyjnych warto było o nie zawalczyć.

 Pozostałe zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Tara ? przyjaźnie nastawiona suczka pracująca z dziećmi ? już wpisała się w krajobraz naszej szkoły. Dzieci ją uwielbiają, sceptyczni przełamują swoje obawy, a sala, w której odbywa się dogoterapia traktowana jest jak Sezam, po którego otwarciu czeka dzieci coś tajemniczego i zabawnego jednocześnie. Z zapartym tchem i entuzjazmem rozpoczynają każdą godzinę zajęć, po czym uczą się samych siebie pokonując ograniczenia, jakie przyniosło im życie.

 Kolejne sprawozdanie z naszych radosnych działań już wkrótce...

 

Danuta Szcześniak
pedagog - koordynator projektu

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/ile-dzieci-tyle-samo-radoci

  

Z radością informujemy, iż nasza szkoła, zgodnie z przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wnioskiem, bierze w tym roku szkolnym udział w projekcie ?Przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie ? specjalistyczne zajęcia dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach?.

 Projekt ten będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013, Poddziałania 9.1.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

 Dzieci z klas I ? III Szkoły Podstawowej będą brały udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych ? hipoterapii, dogoterapii, zajęciach wykorzystujących metody komunikacji alternatywnej (Piktogramy i MAKATON), a także zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 Z niecierpliwością czekamy na dopełnienie wszystkich formalności. Wierzymy, ze zajęcia, które rozpoczną się w październiku będą dla dzieci źródłem nie tylko zabawy, ale rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Stanowią one wzbogacenie naszej dotychczasowej oferty edukacyjnej i terapeutycznej.

 

Danka Szcześniak ? pedagog

  

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na Prowadzenie zajęć logopedycznych wykorzystujących metody komunikacji alternatywnej - metody piktogramów i MAKATON oraz prowadzenie terapeutycznych zajęć specjalistycznych - dogoterapii, hipoterapii, terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Numer ogłoszenia: 398892 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

http://www.czarnkowsko-trzcianecki.bipst.pl/index.php?grupa=37217