Pierwszy rok realizacji projektu za nami

 

Za nami pierwszy rok realizacji projektu Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie wzięło udział 79 uczniów i 29 nauczycieli.

Uczniowie uczestniczyli na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia specjalistyczne. Zrealizowano łącznie 88 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 700 godzin zajęć specjalistycznych. Godziny zajęć specjalistycznych obejmowały dogoterapię, hipoterapię, hydromasaż, terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej z wykorzystaniem protezy mowy „MÓWik” oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne metodą StART. Uczniowie wybrali się również na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.

Natomiast nauczyciele wzięli udział w kilku szkoleniach, w tym w zakresie:

  • kształtowania umiejętności społecznych i  zastępowania agresji małego dziecka metodą StART,
  • pracy z uczniem przy pomocy Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
  • pracy przy pomocy programu MÓWik,

oraz w kursie w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu i w 3 warsztatach realizowanych w ramach Programy Wspomagania. Nauczyciele korzystali również z pomocy opiekuna merytorycznego Programu Wspomagania. Ponadto jedna osoba ukończyła studia podyplomowe.

Na początku realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć hydromasażu (wanna i urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi), zajęć terapii Integracji Sensorycznej (interaktywna kolumna wodna, panel sensoryczny dotykowy i zestaw świetlno-dźwiękowy 8 kolorowych pół) oraz zajęć ogródka meteorologicznego (wiatromierz, deszczomierz ze słupkiem, barometr, termometr gruntowy z trzymadłem, 2 termometry - min. i max., psychometr Augusta, termograf, klatka meteorologiczna z podstawą i schodkami), a także 16 tabletów wraz z oprogramowaniem do komunikacji wspomagającej i alternatywnej MÓWik. Zakupione pomoce i sprzęty będą służyły uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach również po zakończeniu realizacji projektu, podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.