Przetargi i ogłoszenia 

 

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na Prowadzenie zajęć logopedycznych wykorzystujących metody komunikacji alternatywnej - metody piktogramów i MAKATON oraz prowadzenie terapeutycznych zajęć specjalistycznych - dogoterapii, hipoterapii, terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Numer ogłoszenia: 398892 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

http://www.czarnkowsko-trzcianecki.bipst.pl/index.php?grupa=37217

  

 Z radością informujemy, iż nasza szkoła, zgodnie z przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wnioskiem, bierze w tym roku szkolnym udział w projekcie "Przez ruch i zabawę poznaję siebie i otoczenie - specjalistyczne zajęcia dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach".

Projekt ten będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałania 9.1.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej będą brały udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych ? hipoterapii, dogoterapii, zajęciach wykorzystujących metody komunikacji alternatywnej (Piktogramy i MAKATON), a także zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Z niecierpliwością czekamy na dopełnienie wszystkich formalności. Wierzymy, ze zajęcia, które rozpoczną się w październiku będą dla dzieci źródłem nie tylko zabawy, ale rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Stanowią one wzbogacenie naszej dotychczasowej oferty edukacyjnej i terapeutycznej.

 

Danka Szcześniak - pedagog