Dyrekcja i nauczyciele

 

Alicja Kasperczak - dyrektor -

pedagog specjalny, informatyka 

 

 

Izabela Rybarczyk - wicedyrektor -

pedagog specjalny,

język polski, historia, wos

 

 

Ewa Bals - pedagog specjalny,

kształcenie zintegrowane z muzyką,

technika, tyflopedagogika 

 

 

Małgorzata Dolska - pedagog specjalny,

matematyka 

 

 

 Iwona Lokert - pedagog specjalny,

wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

 

 

Anna Kozera-Korczyc - pedagog specjalny,

język polski, historia 

 

 

Dorota Krawiec - pedagog specjalny,

matematyka

 

 

Magdalena Małecka - pedagog specjalny,

język polski, historia 

 

 

Szymon Małecki - pedagog specjalny, informatyka,

edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

Piotr Mielcarek - pedagog specjalny,

wychowanie fizyczne, surdopedagogika 

 

 

Izabela Ostrowska-Tadla - pedagog specjalny,

informatyka 

 

 

grzegorz2

Grzegorz Rączka - pedagog specjalny,

edukacja artystyczna w zakresie plastyki, choreoterapia, muzykoterapia,

biblioterapia w holistycznej terapii dzieci i dorosłych,

organizacja zajęć artystycznych, zarządzanie oświatą 

 

 

Agnieszka Roszak - wychowawca świetlicy szkolnej,

pedagog specjalny, logopeda

 

justyna2

Justyna Różycka - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

 

 

Karolina Rybarczyk - pedagog specjalny, historia,

wychowanie fizyczne, dogoterapeuta, MRR (III poziomy) 

 

Dorota Sarapuk - pedagog specjalny, religia,

terapia pedagogiczna, logopeda 

 

monika standio2018

Monika Standio - pedagog specjalny, technika,

matematyka 

 

Izabela Strawa - oligofrenopedagog,

kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną,

 komunikacja alternatywna Makaton i Piktogramy ( I i II stopnia),

terapeuta rodziny, terapia behawioralna

 

 

Piotr Swadzyniak - pedagog specjalny,

wychowanie fizyczne

 

mame

Marzena Szcześniak - pedagog specjalny, pedagogika rewalidacyjna,

geografia 

 

 

Edyta Szostak - pedagog specjalny,

kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna

 

 

Szyc Katarzyna 

Katarzyna Szyc - pedagog specjalny,

edukacja wczesnoszkolna

 

Danuta Śmiechowska - pedagog specjalny,

biologia 

 

 

Monika Tomczak -

pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie fizyczne

 

Joanna Bryszewska -

pedagog specjalny, język niemiecki

 

s. Gabriela Swadźba -

pedagog specjalny, religia

 

 

 

Pani Magda Dudra

Magdalena Dudra -

oligofrenopedagog, biologia, chemia,

bibliotekoznastwo i informacja naukowa

 

 

 Agnieszka Wylegala

Agnieszka Wylegała - pedagog specjalny,

technologie informacyjne