Publikacje nauczycieli

 

 

Autor:    mgr Jacek Mituta, psycholog 

Temat: O czym warto pamiętać w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka?

>> POBIERZ


Autor:    mgr Monika Standio, nauczyciel

Temat: Filcowanie wełny owczej i wytwory z gotowego filcu.

>> POBIERZ


Autor:    mgr Monika Standio, nauczyciel

Temat: Program zajęć  przygotowujący uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym do uzyskania karty rowerowej.

>> POBIERZ


Autor:    mgr Małgorzata Dolska, nauczyciel

Temat: Rola motywacji w procesie uczenia się.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Danuta Szcześniak, pedagog specjalny

Temat: Bezpieczeństwo w sieci.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Grzegorz Rączka, pedagog specjalny

Temat: Techniki arteterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Jacek Mituta, psycholog

Temat: Trening Zastępowania Agresji ART.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Danuta Szcześniak, pedagog  

Temat: Godni godności.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Danuta Szcześniak, pedagog

Temat: O tym jakeśmy Kocień Wielki zdobywali, czyli o hipoterapii słów kilka...

 >> POBIERZ


 

Autor:    mgr Danuta Szcześniak, pedagog

Temat: O metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne słów kilka...

 >> POBIERZ


 

Autor:    mgr Danuta Szcześniak, pedagog - na podstawie rozmów i analizy materiałów udostępnionych przez kol. mgr Karolinę Rybarczyk

Temat: O dogoterapii słów kilka.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Jacek Mituta, psycholog

Temat: Jak wybrać zawód?

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Małgorzata Dolska, nauczyciel

Temat:  Ograniczenia, możliwości rozwojowe i potrzeby psychiczne osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Małgorzata Dolska, nauczyciel

Temat:  Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami uniepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym w systemie kształcenia specjalnego.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Małgorzata Dolska, nauczyciel

Temat:  Zaburzenia nerwicowe dzieci w wieku szkolnym.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Karolina Rybarczyk, nauczyciel

Temat: Wpływ hipoterapii na rozwój dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Piotr Mielcarek, nauczyciel

Temat:  Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Piotr Mielcarek, nauczyciel

Temat:  Nauczyciel wychowania fizycznego. Jego osobowość i praca.

>> POBIERZ


 

Autor:    mgr Piotr Swadzyniak, nauczyciel

Temat:  Usprawniające znaczenie wychowania fizycznego w pracy z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim.

>> POBIERZ


Autor:   mgr Piotr Mielcarek, nauczyciel
Temat:  O pozytywnym wpływie turystyki i rekreacji na rewalidację uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

>> POBIERZ