Specjaliści

Monika Fąka - logopeda, oligofrenopedagog,

integracja sensoryczna, edukacja i rewalidacja osób z autyzmemem,

komunikacja alternatywna Makaton (I i II stopnia), Piktogramy, Terapia Behawioralna,

Kursy i szkolenia kwalifikacyjne: masaż logopedyczny, terapia ręki

konsultacje z rodzicami, piątek w godzinach 7.30 - 8.30

 

Maciej Małecki - rehabilitant

 

Wioletta Michalska - rehabilitant

 

Jacek Mituta - psycholog

konsultacje z rodzicami, piątek w godzinach 14.30 - 15.30

 

Magdalena Małecka - pedagog

konsultacje z rodzicami, poniedziałek w godzinach 8.30 - 10.00
maecka