Konkurs biologiczny z cyklu Zielone Pytania

 

Konkurs biologiczny z cyklu
Zielone Pytania
pod hasłem Ptaki chronione

 

28 marca 2014 r. uczniowie klasy I i II gimnazjum przystąpili do szkolnego konkursu biologicznego, którego tematem były ptaki chronione. Odpowiadając na pytania testowe, musieli wykazać się nie tylko znajomością gatunków chronionych, ale również środowisk ich życia, zwyczajów czy cech budowy anatomicznej.

Po wypełnieniu testu konkursowego, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. ?Ptaki z sąsiedztwa?, dzięki której mogli usystematyzować posiadaną wiedzę. Wzajemne pytania i dzielenie się doświadczeniami z osobistych obserwacji ptaków, które od wieków fascynują ludzi, wzbudzało wiele emocji i duże zainteresowanie uczniów. Z wiosną wiele gatunków ptaków powraca, po dalekich, często niebezpiecznych wędrówkach, do miejsc gniazdowania w Polsce, dlatego warto je obserwować, zainteresować się tym, co piękne i bezcenne w naszym najbliższym środowisku przyrodniczym.

Zwycięzcami konkursu pod hasłem ?Ptaki chronione? zostali:

I miejsce ? Elwira Czubińska ?kl. II g
II miejsce ? Mikołaj Wieczorek ?kl. I g
III miejsce ? Michał Garstecki ? kl. I g
III miejsce ? Łukasz Bańburski ? kl. I g

Organizator konkursu

Danuta Śmiechowska
nauczyciel biologii

Galeria zdjęć: http://zssgebice.pl/index.php/galeria/konkurs-biologiczny