Kochani!
Pomału wracamy, ale jeszcze nie wszyscy. Od 18 stycznia do 22 stycznia zapraszamy do szkoły maluchy z klasy I-III oraz „najstarszych” ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie klas IV-VIII popracują jeszcze zdalnie. O dalszych planach będziemy informować pod koniec tygodnia.
Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają uczniów do wejść wskazanych w budynku i przekazują dziecko pracownikowi.
8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Każda klasa ma przypisaną salę i wejście celem zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
Klasa I Aż -– sala nr 2, wejście A (główne)
Klasa II Aż - - sala nr 20, wejście B (od placu zabaw)
Klasa II Bż – sala nr 5, wejście A (główne)
Klasa IASP– sala nr 23, wejście B (od placu zabaw)
Klasa IBSP– sala nr 21, wejście B (od placu zabaw)
Klasa II SP– sala nr 6, wejście A (główne)
Klasa IIISP– sala nr 29, wejście C (od boiska)
Korzystajcie z zimowych uroków ferii . Do zobaczenia w poniedziałek

Podziękowanie

 

logo zss bez tła

kama run

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki „Razem Łatwiej”,

działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach serdecznie

dziękuję Akademii Biegowej Kama Run w Czarnkowie,

za przekazanie środków finansowych, zebranych podczas II Czarnkowskiego Biegu Mikołajkowego

na pomoc dla Remigiusza Graczyka 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w biegu,

a także tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia tej inicjatywy

i pomocy naszemu uczniowi.

 

 

 

życzenia świąteczne 2020

 

  bieg mikołajkowy 1Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki „Razem Łatwiej” działające w naszej szkole, kolejny raz niesie światełko dobroci i miłości do uczniów naszej szkoły. Tym razem pomoc rehabilitacyjna i lecznicza dotrze do Remigiusza ucznia kl.1 aż 

Ps. Remiś Twoja pani wychowawczyni całym, wielkim sercem o Ciebie walczy!!!
Nasz kochany "śmieszek" ciężko pracował na pierwsze, samodzielne kroki całe swoje 8 lat, nadal wymagana jest intensywna rehabilitacja, orteza oraz buty, które wyrównają krótszą nogę.

Pierwsze działania już zakończone 

II Czarnkowski Bieg Mikołajkowy🎅  Dla Remika♥️

Fotokolaże ukazują  wręczanie medali, po biegu dla szkolnej drużyny.

Można jednak nadal pomagać 

"Pomoc dla Remigiusza"

Konto  23 8951 0009 0014 1367 2000 0010

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki Razem Łatwiej

nauczyciele dla Remika