Szanowni Państwo

Informuję, że w najbliższym czasie nasza szkoła będzie funkcjonowała  stacjonarne

w trybie stacjonarnym, poza przypadkami indywidualnie uzgodnionymi


z rodzicami / opiekunami prawnymi.


Przypominam również, iż aby uniknąć przejścia na tryb zdalny, konieczne jest pozostawienie w domu dzieci,

w sytuacji, gdy któryś z domowników przejawia objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem Covid-19.


Dyrektor szkoły

Alicja Kasperczak

zyczenia

Życzenia DEN

Szanowni Państwo !!!!!

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Tego dnia realizowane będą tylko zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

 Jeśli Państwa dziecko potrzebuje takich zajęć, proszę o informację do wychowawcy

 do dnia 12 października 2020r.

Planowany odjazd uczniów do domu, godz. 12:15

                                                                                                                                                     dyrektor szkoły