Szanowni Państwo !!!!!

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Tego dnia realizowane będą tylko zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

 Jeśli Państwa dziecko potrzebuje takich zajęć, proszę o informację do wychowawcy

 do dnia 12 października 2020r.

Planowany odjazd uczniów do domu, godz. 12:15

                                                                                                                                                     dyrektor szkoły