Kochani!
Pomału wracamy, ale jeszcze nie wszyscy. Od 18 stycznia do 22 stycznia zapraszamy do szkoły maluchy z klasy I-III oraz „najstarszych” ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie klas IV-VIII popracują jeszcze zdalnie. O dalszych planach będziemy informować pod koniec tygodnia.
Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają uczniów do wejść wskazanych w budynku i przekazują dziecko pracownikowi.
8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Każda klasa ma przypisaną salę i wejście celem zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
Klasa I Aż -– sala nr 2, wejście A (główne)
Klasa II Aż - - sala nr 20, wejście B (od placu zabaw)
Klasa II Bż – sala nr 5, wejście A (główne)
Klasa IASP– sala nr 23, wejście B (od placu zabaw)
Klasa IBSP– sala nr 21, wejście B (od placu zabaw)
Klasa II SP– sala nr 6, wejście A (główne)
Klasa IIISP– sala nr 29, wejście C (od boiska)
Korzystajcie z zimowych uroków ferii . Do zobaczenia w poniedziałek