Zajęcia hipoterapii

 

 Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” uczestniczą, obok zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, w zajęciach terapeutycznych. Wśród katalogu realizowanych w ramach projektu zajęć terapeutycznych znajduje się min. hipoterapia.

Hipoterapia jest metodą usprawniania wieloprofilowego oddziałującą jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.Hipoterapia jest zazwyczaj terapią wspomagającą inne metody leczenia.

Terapia z koniem wpływa na całego człowieka działając pozytywnie na układ oddechowy, poprawiając ukrwienie i wpływając korzystnie na układu krążenia. Hipoterapia wpływa również pozytywnie na korygowanie postawy ciała, regulacje napięcia mięśniowego, doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowej oraz orientację w przestrzeni.

Ponadto dzięki bliskim kontaktom z koniem następuję zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych dzieci, które nabierają większej pewności siebie i wiary w swoje możliwości, a także łatwiej nawiązują kontakty społeczne. Niekwestionowaną zaletą hipoterapii jest zatem jej uniwersalność.