Zajęcia rozwijające metodą StART

 

Jednymi z zajęć, w których uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” są zajęcia terapeutyczne rozwijające umiejętności prospołeczne. Realizowane są one przy pomocy Programu kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART.

W ramach prowadzonych zajęć dzieci uczą się jak wyrażać swoje uczucia i rozumieć uczucia innych, jak radzić sobie ze stresem, własnym gniewem czy agresją oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne, a także umiejętności współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów. Metoda StART pomaga kształtować klimat bezpieczeństwa w szkole.

 

Galeria zdjęć: http://www.zssgebice.pl/index.php/galeria/zajcia-rozwijajce-metod-start