Dyrekcja i nauczyciele

 

Alicja Kasperczak - dyrektor -

pedagog specjalny, informatyka 

 

 

Izabela Rybarczyk - wicedyrektor - pedagog specjalny,

język polski, historia, wos

 

 

Ewa Bals - pedagog specjalny,

kształcenie zintegrowane z muzyką,

technika, tyflopedagogika 

 

 

Małgorzata Dolska - pedagog specjalny,

matematyka

 

 

 Iwona Lokert - pedagog specjalny,

wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

 

 

Anna Kozera-Korczyc - pedagog specjalny,

język polski, historia

 

 

Dorota Krawiec - pedagog specjalny,

matematyka

 

 

Magdalena Małecka - pedagog specjalny,

język polski, historia

 

 

Szymon Małecki - pedagog specjalny, informatyka,

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Piotr Mielcarek - pedagog specjalny,

wychowanie fizyczne, surdopedagogika

 

 

 

Izabela Ostrowska-Tadla - pedagog specjalny,

informatyka 

 

 

Grzegorz Rączka - pedagog specjalny,

edukacja artystyczna w zakresie plastyki, choreoterapia, muzykoterapia,

biblioterapia w holistycznej terapii dzieci i dorosłych,

organizacja zajęć artystycznych, zarządzanie oświatą 

 

 

Agnieszka Roszak - wychowawca świetlicy szkolnej,

pedagog specjalny, logopeda

 

justyna2

Justyna Różycka - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

 

 

Karolina Rybarczyk - pedagog specjalny, historia,

wychowanie fizyczne, dogoterapeuta, MRR (III poziomy) 

 

Dorota Sarapuk - pedagog specjalny, religia,

terapia pedagogiczna, logopeda 

 

 

Monika Standio - pedagog specjalny, technika,

matematyka 

 

Izabela Strawa - oligofrenopedagog,

kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną,

 komunikacja alternatywna Makaton i Piktogramy ( I i II stopnia),

terapeuta rodziny, terapia behawioralna

 

 

Piotr Swadzyniak - pedagog specjalny,

wychowanie fizyczne 

 

 

Marzena Szcześniak - pedagog specjalny,

geografia

 

 

Edyta Szostak - pedagog specjalny,

kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna

 

 

Katarzyna Szyc - pedagog specjalny,

edukacja wczesnoszkolna
Szyc Katarzyna 

 

 

Danuta Śmiechowska - pedagog specjalny,

biologia

 

 

Monika Tomczak -

pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

 

Joanna Bryszewska -

pedagog specjalny, język niemiecki

 

s. Gabriela Swadźba -

pedagog specjalny, religia

 

 

 Agnieszka Wylegala

Agnieszka Wylegała - pedagog specjalny,

technologie informacyjne