EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 2021/2022 

 

TERMIN GŁÓWNY:
24 MAJA 2022 ROKU - JĘZYK POLSKI, GODZ. 9:00
25 MAJA 2022 ROKU - MATEMATYKA, GODZ. 9:00
26 MAJA 2022 ROKU - JĘZYK NIEMIECKI, GODZ. 9:00

TERMIN DODATKOWY:
13 CZERWCA 2022 ROKU - JĘZYK POLSKI, GODZ. 9:00
14 CZERWCA 2022 ROKU - MATEMATYKA, GODZ. 9:00
15 CZERWCA 2022 ROKU - JĘZYK NIEMIECKI, GODZ. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU:
JĘZYK POLSKI DO 180 MINUT
MATEMATYUKA DO 150 MINUT
JĘZYK OBCY NOWOZYTNY DO 135 MINUT

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ
OD 8 LIPCA 2022 ROKU

INFORMACJE DLA RODZICA
Rodzicu!
Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej.
O wszystkich poniższych sprawach można dowiedzieć się z niniejszej publikacji. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje Pan/Pani więcej informacji – proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:
1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu – w terminie głównym i w terminie dodatkowym,
w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym
2. Struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania egzaminu
z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności – podstawa programowa kształcenia ogólnego
3. Zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)
4. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich
w tej sali
5. Materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej (tylko czarny długopis i dodatkowo linijka na matematyce)
6. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje związane
z nieprzestrzeganiem tej zasady
7. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.
Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w danym roku – w tym wzory przydatnych dokumentów – jest dostępnych w Informacji
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty
i informacje”. źródło: www.cke.gov.pl 

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach