SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2021/2022
w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
w GĘBICACH

 

KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

nr Przedmiot Tytuł programu Rodzaj programu Autor Nadany numer
w SzZPN
1. Język polski „Między nami” Program do nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej opracowany przez innego autora

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak,

A. Murdzek,

E. Prylińska

21/22-01JP
2. Język niemiecki Program nauczania języka obcego w klasach I - III i IV - VIII szkoły podstawowej opracowany przez innego autora

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

21/22-02JN
3. Muzyka

“Lekcja muzyki”

Nowa Era

opracowany przez innego autora. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 21/22-04MU
4. Plastyka

“Do dzieła!”

Nowa Era

opracowany przez innego autora. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak. 21/22-05PL
5. Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasie
IV-VIII szkoły podstawowej
opracowany przez innego autora T. Maćkowski 21/22-06H
6. Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa

opracowany przez innego autora Maria Tuz i Barbara Dziedzic 21/22-07G
7. Biologia Program nauczania biologii w kl. 5-8   szkoły podstawowej “ Puls życia “ opracowany przez innego autora Anna Zdziennicka 21/22-08B
8. Matematyka MATEMATYKA Program nauczania (klasy 4–8) opracowany przez innego autora Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 21/22-09M
9. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej „Lubię to”
Opracowany przez innego autora Michał Kęska 21/22-10IN
10. Technika Program nauczania Techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej opracowany przez innego autora Lech i Marta Łabeccy 21/22-11T
11. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej opracowany przez innego autora K. Warchoł 21/22-12WF
12. Wychowanie do życia
w rodzinie

Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa

opracowany przez innego autora Bożena Strzemieczna 21/22-13WDŻ
13. Religia Bóg kocha i zbawia człowieka. opracowany przez innego autora Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 21/22-15R

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

nr Przedmiot Tytuł programu Rodzaj programu Autor Nadany numer
w SzZPN
1. Język polski „Między nami” Program do nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej opracowany przez innego autora

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak,

A. Murdzek,

E. Prylińska

21/22-01JP
2. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego opracowany przez innego autora Anna Jaroszewska 21/22-03JN
3. Muzyka “Lekcja muzyki” opracowany przez innego autora.

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

21/22-04MU
4. Plastyka

“Do dzieła!”

Nowa Era

opracowany przez innego autora Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak 21/22-05PL
5. Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasie
IV-VIII szkoły podstawowej
opracowany przez innego autora T. Maćkowski 21/22-06H
6. Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa

opracowany przez innego autora Maria Tuz i Barbara Dziedzic 21/22-07G
7. Biologia Program nauczania biologii w kl. 5-8   szkoły podstawowej “ Puls życia “ opracowany przez innego autora Anna Zdziennicka 21/22-08B
8. Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej CHEMIA NOWEJ ERY

opracowany przez innego autora

Teresa Kulawik

Maria Litwin

21/22-17CH
9. Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej
“To jest fizyka”

opracowany przez innego autora

dostosowany do warunków i potrzeb uczniów ZSS Gębice (Monika Mieloch-Sobczyńska)

Marcin Braun

Weronika Śliwa

21/22-18F
10. Matematyka MATEMATYKA Program nauczania (klasy 4–8) opracowany przez innego autora Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 21/22-09M
11. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej „Lubię to”
Opracowany przez innego autora Michał Kęska 21/22-10IN
12. Technika Program nauczania Techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej opracowany przez innego autora Lech i Marta Łabeccy 21/22-11T
13. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej opracowany przez innego autora K. Warchoł 21/22-12WF
14. Wychowanie do życia
w rodzinie

Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa

opracowany przez innego autora Bożena Strzemieczna 21/22-13WDŻ
15. Religia ,,Pójść za Jezusem Chrystusem” opracowany przez innego autora

J. Szpet;

D. Jackowiak

21/22-16R

KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

nr Przedmiot Tytuł programu Rodzaj programu Autor Nadany numer
w SzZPN
1. Język polski „Między nami” Program do nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej opracowany przez innego autora

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak,

A. Murdzek,

E. Prylińska

21/22-01JP
2. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego opracowany przez innego autora Anna Jaroszewska 21/22-03JN
3. Muzyka - - ------- ------------
4. Plastyka - - ---------- -----------
5. Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasie
IV-VIII szkoły podstawowej
opracowany przez innego autora T. Maćkowski 21/22-06H
6. Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa

opracowany przez innego autora Maria Tuz i Barbara Dziedzic 21/22-07G
7. Biologia

Program nauczania biologii w kl. 5-8   szkoły podstawowej

“ Puls życia “

opracowany przez innego autora Anna Zdziennicka 21/22-08B
8. Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej CHEMIA NOWEJ ERY opracowany przez innego autora

Teresa Kulawik

Maria Litwin

21/22-17CH
9. Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej
“To jest fizyka”

opracowany przez innego autora

dostosowany do warunków i potrzeb uczniów ZSS Gębice (Monika Mieloch-Sobczyńska

Marcin Braun

Weronika Śliwa

21/22-18F
10. Matematyka MATEMATYKA Program nauczania (klasy 4–8) opracowany przez innego autora Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 21/22-09M
11. Informatyka Program nauczania informatyki
w szkole podstawowej „Lubię to”
Opracowany przez innego autora Michał Kęska 21/22-10IN
12. Technika Program nauczania Techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej opracowany przez innego autora Lech i Marta Łabeccy 21/22-11T
13. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej opracowany przez innego autora K. Warchoł 21/22-12WF
14. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania dla szkół podstawowych Opracowany przez innego autora

Barbara Boniek,

Barbara Wojtaś

21/22-19EDB
15. Wychowanie
do życia
w rodzinie

Program nauczania dla klas IV-VIII Szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa

opracowany przez

innego autora

Bożena Strzemieczna 21/22-13WDŻ
16.

Religia

,,Pójść za Jezusem Chrystusem” opracowany przez innego autora

J. Szpet;

D. Jackowiak

21/22-16R
17. Wiedza
o społeczeństwie

Dziś i jutro

Program do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

opracowany przez innego autora Iwona Janicka,Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski 21/22-20WOS