wolontariatMiędzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Pomagają i działają na rzecz innych, dla innych. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w tym roku już po raz 35.

W 1986 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień 5 grudnia został ustanowiony, na całym świecie, jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzień ten jest okazją do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby, które chętnie poświęcają swój czas na rzecz innych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego. Niejednokrotnie to oni są pierwszymi i ostatnimi osobami wspierającymi chorych w najcięższych momentach, wspólnie z nimi krocząc po najtrudniejszych ścieżkach ich życia.
Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.
Poświęcają swój wolny czas, wspierają dobrym słowem i współtworzą wiele akcji. Przekazują ogrom dobroci zarówno ludziom, jak i całemu otoczeniu.

źródło http://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza