Oddziały 2020/2021

w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

w GĘBICACH

Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach jest szkołą,
w skład której wchodzi:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, w wieku od 7 do 24 roku życia.

Oddziały na rok 2020/2021 

nr sali oddział wychowawca asystent
02 1Aż Magdalena Małecka Jacek Mituta
20 2Aż Ewa Bals Agnieszka Roszak
05 2Bż Monika Tomczak Paulina Stepka
35 Monika Fąka Piotr Swadzyniak
43 5Aż Anna Kozera-Korczyc Małgorzata Dolska
03 5Bż Danuta Śmiechowska Joanna Zięba
36 6Aż Szymon Małecki Anna Glazer
40 Edyta Szostak Wioletta Michalska
26 Justyna Różycka Iwona Lokert
37 5s Izabela Rybarczyk Dorota Sarapuk
23 1A SP Monika Standio Piotr Mielcarek
21 1B SP Grzegorz Rączka Bartosz Oskaldowicz
06 2 SP Agnieszka Wylegała Katarzyna Szyc
39 3 SP Marzena Szcześniak Dorota Krawiec