Od początku września w naszej szkole realizujemy projekt: „ Pamiętajmy o ogrodach”.

Celem jest zbudowanie szkolnego ogródka metodą podwyższonych rabat.
Projekt finansowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie, Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
Wspierają nas również Nadleśnictwo Sarbia oraz pan Janusz Wielgosz, mieszkaniec Gębic.
Projekt jest realizowany głównie przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy.